Bez nazwy-3

Przedstawiamy jeden z najciekawszych punktów naszej oferty: przydomowe oczyszczalnie ścieków DELFIN, wyposażone w dreny do odprowadzania oczyszczonych wód użytkowych do gruntu równomiernie i na dużej powierzchni. Proces filtrowania przebiega w nich w 2 etapach: podczas oczyszczania wstępnego (beztlenowego) w osadniku gnilnym oraz oczyszczania biologicznego (tlenowego) na warstwie żwiru.

Tego rodzaju szamba ekologiczne dostępne są w czterech modelach, a ich wybór jest uzależniony od liczby mieszkańców, rodzaju gleby oraz topografii terenu. Są to:

  • drenaż rozsączający,
  • pakiety drenażowe,
  • złoże filtracyjne pionowe,
  • złoże w nasypie.

W firmie INTER PROGRESS działamy kompleksowo, oferując doradztwo, projektowanie, dowóz produktu i montaż. Wykonujemy też niezbędne prace serwisowe i przeglądy. Przydomowa oczyszczalnia DELFIN to rozwiązanie dedykowane posesjom zlokalizowanym na gruntach przepuszczalnych. Zapraszamy do kontaktu! Chętnie udzielimy szczegółowych informacji na temat biologicznych oczyszczalni DELFIN i pomożemy w wyborze najlepszego modelu.