Etapy realizacji

Zastanawiają się Państwo, jak przebiega proces doboru oraz montażu przydomowej oczyszczalni ścieków? Poniżej przedstawiamy 5 etapów współpracy z nami w tym zakresie.

1

Wywiad z klientem

Zaczynamy od rozeznania się w potrzebach oraz możliwościach Inwestorów. Po przeprowadzeniu rozmowy uzyskujemy bardzo wiele cennych informacji, które pomagają nam w wyborze odpowiedniego rodzaju oczyszczalni ścieków i w przygotowaniu wstępnej oferty cenowej (oszacowaniu kosztów urządzenia oraz jego montażu). Mogą się Państwo spodziewać m.in. pytań o wielkość działki, jej usytuowanie i budżet jakim Państwo dysponują.

2

Spotkanie w miejscu planowanej inwestycji (oględziny)

Podczas drugiego etapu nasi specjaliści dokładnie oglądają działkę, na której ma zostać postawiona oczyszczalnia i wybierają optymalne dla urządzenia miejsce. Wykonują pomiary oraz badania gruntu. Zebrane informacje umożliwiają dobór najlepszej oczyszczalni oraz odpowiedniego sposobu montażu, a na podstawie pozyskanych danych dokładnie wyceniamy całą inwestycję.

3

Przygotowanie dokumentacji

Gdy umowa zostanie podpisana przystępujemy do przygotowania pism, niezbędnych do zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. Doskonale znamy obowiązujące przepisy budowlane oraz wiemy, jakich formalności muszą dopełnić Inwestorzy, więc mogą być Państwo pewni, że wszystko będzie zapięte na ostatni guzik. Sprawdzamy również dostępność różnych form finansowania i opowiadamy Klientom o możliwościach.

4

Dostawa i montaż oczyszczalni

Po załatwieniu wszystkich formalności przystępujemy do montażu zamówionego urządzenia. Wcześniej dostarczamy oczyszczalnię na miejsce (transportujemy sprzęt na terenie całej Polski). Instalacji dokonują doskonale przeszkoleni specjaliści, więc emotional support dog certification mogą być Państwo pewni, że wszelkie prace zostaną wykonane prawidłowo.

5

Serwis i monitoring

Aby urządzenie prawidłowo funkcjonowało zaleca się jego serwisowanie. Pierwszy serwis jest wykonywany bezpłatnie, najczęściej w rok po montażu. Dodatkowo jeśli pojawią się trudności w obsłudze oczyszczalni lub problemy z jej działaniem to na życzenie Klientów przyjeżdżamy, by skontrolować stan instalacji.